Batenmanagement
(effectsturing)

Het draait om eigenaarschap

 

Batenmanagement is gericht sturen op de effecten van verandering. Want dat is waar het uiteindelijk om begonnen is. Steeds meer organisaties ervaren de toegevoegde waarde daarvan.

 

De grootste uitdaging is het creëren van eigenaarschap: wie voelt zich verantwoordelijk om de baten - zowel financiële als niet-financiële - te realiseren? Dat vraagt om een zorgvuldig proces, gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke focus en de individuele motivatie van betrokkenen om daaraan bij te dragen.

In een inspirerende werksessie met de programmaboard van mijn programma OV Chipkaart en Poortjes onder leiding van Michiel zijn de benefits van het programma gekoppeld aan eigenaren. Het mooie van de aanpak die Michiel hanteert is dat die koppeling op een natuurlijke wijze tot stand kwam en daardoor ook echt wordt gedragen. Dat blijkt inmiddels ook in het vervolgtraject dat we hebben ingezet waar we samen met de eigenaren invulling geven aan de monitoring van de benefits.

Bas Rijnders, Programmamanager Beheerste Toegang Stations, NS Reizigers

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

 

Wat is batenmanagement?

Batenmanagement is het geheel van managementactiviteiten waarmee je zorgt dat een investering optimaal – financiële of niet-financiële - voordelen oplevert. Je kunt batenmanagement toepassen op afzonderlijke projecten, op veranderprogramma's of op de hele investeringsportefeuille van een organisatie. Maar ook op de lijnactiviteiten van een organisatie of op (veranderingen in) een keten van organisaties. In de publieke sector wordt batenmanagement ook wel effectsturing genoemd.

Waarom batenmanagement?

Investeren in verandering heeft pas zin wanneer je uiteindelijk de beoogde baten realiseert. Deze baten krijgen vaak onvoldoende aandacht: we zijn dan vooral bezig met het op tijd en binnen budget opleveren van tastbare resultaten of het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Batenmanagement helpt om elke fase van een veranderingsproces af te stemmen op het behalen van optimaal positieve effecten voor opdrachtgever en stakeholders. De baten zijn het meest richtinggevende element van een verandering. 

Batenmanagement - begrippen

Een bateneigenaar is degene die verantwoordelijk is en zich verantwoordelijk voelt om bepaalde beoogde baten te realiseren. Een sleutelrol.
 
Een batenkaart laat zien hoe de verschillende baten met elkaar samenhangen en afhankelijk zijn van resultaten van projecten en organisatieveranderingen. Het samen werken aan een batenkaart biedt dialoog en inzicht.

Workshops en trainingen

Batenmanagement voor veranderprofessionals (2 dagen) 

 
Voor programmamanagers, projectmanagers, portfoliomanagers en anderen betrokken bij veranderingen. Over afhankelijkheden tussen financiële en niet-financiële baten, bateneigenaarschap en motivatie, batenmodellering en hoe je hier samen met stakeholders aan werkt.

Batenmanagement voor managers (1 dag)

 
Voor (lijn)managers die betrokken zijn bij veranderprogramma’s en projecten. Aan de orde komen onder meer de toepassingen van batenmanagement, afhankelijkheden tussen financiële en niet-financiële baten, bateneigenaarschap en motivatie en besturing van de batenrealisatie.

Workshop batenmanagement (1 of meer dagdelen)

 
Een workshop voor stuurgroepleden en stakeholders van een specifiek project of programma helpt je de basis te leggen voor de toepassing van batenmanagement. Een stimulerende ervaring en een boost voor de samenwerking!

Batenmanagement voor controllers (1 dag)

 
De nieuwe controller is een volwaardig adviseur, ook over investeringsvoorstellen. Kijkt achteruit én vooruit, naar kosten én baten, financiële én niet-financiële. Met deze compacte training ben je up to date.

Meer informatie

Download Businesscase of luchtkasteel? Controller moet beoogde baten van investering kunnen toetsen (artikel Michiel van der Molen in CM:, vakblad voor controllers, 2015)
 
Download Wat leveren verbeterprogramma's op? Batenmanagement helpt sturen op prestatieverbetering (artikel Michiel van der Molen in Kwaliteit in Bedrijf, vakblad voor kwaliteits- en MVO-managers, 2016)