Onderwijs

Het onderwijs werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Besturen en directies formuleren ambities op terreinen als inclusief onderwijs, flexibilisering of integraal toetsen. Het is goed daarbij samen te werken en kennis te delen. Niet alleen op MT-niveau, maar juist ook met studenten, docenten en externe stakeholders.

 

Hoe wij werken

 

We helpen opdrachtgevers in het (hoger) onderwijs om betekenisvolle vernieuwingen te realiseren. Het is onze passie om met onze opdrachten bij te dragen aan de ontwikkeling van een lerende cultuur waarin een heterogene groep studenten en docenten uitgedaagd wordt het beste uit zichzelf te halen. Doordat we geen onderdeel uitmaken van ’de lijn’ kunnen we mensen goed helpen om vanuit hun eigen visie betekenis te geven aan een veranderopdracht. 30 jaar ervaring als projectleider, docent, faculteitsdirecteur en toezichthouder in het onderwijs heeft ons onder meer kennis opgeleverd op het gebied van projectmatig werken, Large Scale Interventions en learning communities.

 

Als dat wenselijk is, schrijven we in samenwerking met betrokkenen heldere beleidsnotities en opleidingsprofielen.

 

Door haar authentieke aansturing slaagt Eva van der Molen erin het vertrouwen te winnen van professionals en hen in een sfeer van rust en ruimte samen grote stappen te laten zetten in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Ans Buys, voorzitter Raad voor de Kwaliteitsborging peerreviews lerarenopleidingen (Vereniging Hogescholen)

 

Met name door de businesscase workshop is het de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam gelukt om met een ongekende snelheid alle bestuurlijke hobbels te nemen voor het realiseren van een gezamenlijke digitale toetszaal.

Sharon Klinkenberg, voorzitter Focusgroep Digitaal Toetsen, Universiteit van Amsterdam

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

Wat wij doen

logo 10voordeleraar
 
Wij gaven leiding aan de ontwikkeling en implementatie van een peer review-systeem tussen 29 docentenopleidingen verdeeld over elf hogescholen.
logo UvA
 
Voor de UvA maakten wij d.m.v. workshops een vlotte besluitvorming mogelijk over het inrichten van gezamenlijke digitale toetsfaciliteiten met de Hogeschool van Amsterdam en het AMC.
logo Artez
 
Voor ArtEZ hogeschool voor de kunsten leiden wij een meerjarig innovatietraject gericht op nieuwe manieren van professionaliseren en kennisdelen.
 
In opdracht van elf hogescholen geven we leiding aan de vernieuwing van de landelijke profielen (eindtermen) van bacheloropleidingen.
logo Codarts     logo Fontys
 
Bij de ontwikkeling van een Joint Degree tussen Fontys Hogescholen en Codarts begeleidden we een teamdag om in steviger samenwerking de Toets Nieuwe Opleiding voor te bereiden.

logo 10voordeleraar

 
Voor docentengroepen van de Pabo’s gaven we trainingen peer review.

Diensten

Procesregie en projectleiding

 

Wij leiden ontwerp-, ontwikkelings- en implementatietrajecten.

(Bege)leiding van stakeholderdialogen

 

Gericht op visieontwikkeling en het tot stand brengen van effectieve samenwerking in managementteams, stuurgroepen, docententeams of met samenwerkingspartners.

Trainingen en workshops voor opdrachtgevers van projecten

 

Ter versterking van de besturing van veranderingen: opdrachtgeverschap, businesscaseontwikkeling en batenmanagement (effectsturing). Altijd op basis van de actuel projecten van de deelnemers, zodat leren en werken geïntegreerd zijn. 

Meer informatie

Peer-review succes bij kunstvakdocentopleidingen en Van verplichting naar verrijking (artikelen van Eva van der Molen, over hoe een verplicht project door goede samenwerking een groot succes werd)
Kennisbasis in de kunsten (interview met Eva van der Molen in Science Guide)