Opdracht-
geverschap

Ik wil wel sturen, maar niet steeds op kop vliegen

 

Een project of programma is pas een succes als je het businessresultaat realiseert. Als opdrachtgever ben je daar verantwoordelijk voor. Maar hoe geef je effectief sturing zonder dat het je teveel tijd kost? Dit is waar de Vier principes van succesvol opdrachtgeverschap op gericht zijn. Deze zijn beschreven in ons boek 'Projectmanagement voor opdrachtgevers', dat met vijftienduizend verkochte exemplaren is uitgegroeid tot hét standaardwerk.

Echt begrijpen wat opdrachtgeverschap en eigenaarschap is, is van belang om projectresultaten goed aan te laten sluiten bij de wensen van het primair proces en af te stemmen op de mogelijkheden vanuit de ondersteunende diensten. De trainingen voor onze stuurgroepen hebben geholpen duidelijkheid te krijgen in rollen en daarmee sturing. Dit brengt overzicht en focus.

Anne-Marie Laeven - De Boer, Directeur Ontwikkeling Koninklijke Kentalis

 

Mijn meerjarige ervaring: met rust, overzicht en plezierige vasthoudendheid is Michiel in staat het eigen besturingsvermogen van een team, of het nu op strategisch, tactisch of operationeel niveau is, tot groei te laten komen.

Ellen Peeters, Senior Manager Operations, Achmea Bank

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

Trainingen en workshops

Professioneel opdrachtgeverschap (3 dagdelen)

 
Voor opdrachtgevers en andere managers die deelnemen aan stuurgroepen. Creëer focus en eigenaarschap.

Persoonlijke effectiviteit voor opdrachtgevers en stuurgroepleden (2 dagen)

 
Opdrachtgeverschap met extra aandacht voor persoonlijke vaardigheden bij de besturing van projecten.

Sturen op Waardecreatie (1 dagdeel)

 
Een workshop voor een directieteam, over aansturing van de organisatie om een context voor succesvolle projectbesturing te creëren.

Stuurgroep Startup

 
Helpt stuurgroepen om samen met hun project- / programmamanager tot een gedeelde focus en heldere individuele verantwoordelijkheden komen. Leg samen de basis voor een succesvol project of programma!

Transparant Projectmanagement (1 dag)

 
Projectmanagers hebben vooral geleerd hoe ze een project voor zichzelf beheersbaar kunnen maken. Deze training helpt ervaren projectmanagers om hun project voor hun opdrachtgever beter bestuurbaar te maken.

Resultaatgerichte Projectauditing (2 dagen)

 
Helpt auditors hun werkwijze af te stemmen op de eisen van goede bestuurbaarheid door de opdrachtgever.

Meer informatie