PROGRAMMA’S, PROJECTEN EN AGILE

Hard en zacht

 

Elke verandering vraagt zijn eigen aanpak. Kies je voor een projectmatige aanpak? Een veranderprogramma? Een agile aanpak? Of kies je voor een combinatie, passend bij de organisatie en de beoogde verandering? En hoe ontwikkel je het vermogen van je organisatie om hier effectief mee om te gaan?


Het gaat in de praktijk om zakelijk resultaat én om draagvlak. Om techniek én om mensen. Om harde afspraken én om prettige samenwerking. Wij richten ons steeds op integratie van de ‘harde’ en de ‘zachte’ aspecten.

De combinatie van expertise op het gebied van project- en programmamanagement, het creëren van focus en eigenaarschap bij alle betrokkenen én het vermogen om mensen te binden maakt Molen & Molen een waardevolle partner. Michiel en Eva staan het Kadaster al geruime tijd op een zeer prettige en effectieve manier bij in het professionaliseren van het projectmanagement en diverse programma-organisaties.

Stefan Besten, manager afdeling Projectmanagement, Kadaster

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

 

 

Project

De klassieke aanpak, vooral gericht op een tastbaar resultaat. Geschikt voor zaken die goed te plannen zijn - maar in een complexe en snel veranderende wereld is dat een steeds grotere uitdaging. Bij fysieke projecten (bouw, intrastructuur) veel toegepast, in de ICT-wereld steeds minder. De projectenwereld ontwikkelt zich richting ‘lean and mean’.

Programma

Vooral gericht op het realiseren van strategische doelen en het veranderen van hoe mensen in organisaties of in de samenleving functioneren. Het gaat om het effect, bijvoorbeeld betere kwaliteit onderwijs of groei van arbeidsparticipatie. De weg erheen wordt onderweg bijgesteld. Een programma kan meerdere projecten bevatten.

Agile

Een agile aanpak betekent: concrete resultaten in kleine stapjes ontwikkelen, direct in praktijk toepassen en de ervaring gebruiken in het volgende stapje. De voordelen zijn sneller resultaten boeken, minder risico van desinvesteringen, betere kwaliteit en minder overhead. Niet elke resultaat laat zich op agile wijze realiseren en niet elke organisatie is er klaar voor.

Trainingen en workshops

Stuurgroep Startup Support

 
Helpt stuurgroepen om samen met hun project- / programmamanager tot een gedeelde focus en heldere individuele verantwoordelijkheden komen. Leg samen de basis voor een succesvol project of programma!

Businesscasemanagement voor veranderprofessionals (2 dagen)

 
Voor veranderprofessionals. Over het strategisch landschap en belanghebbenden, het creëren van bateneigenaarschap, technieken voor businesscaseontwikkeling en hoe je hier samen met belanghebbenden aan werkt en het gebruik van de businesscase als stuurinstrument.

Batenmanagement voor veranderprofessionals (2 dagen)

 
Voor programmamanagers, projectmanagers, portfoliomanagers en anderen betrokken bij veranderingen. Over afhankelijkheden tussen financiële en niet-financiële baten, bateneigenaarschap en motivatie, batenmodellering en hoe je hier samen met stakeholders aan werkt.

Project vs. agile (1 dag)

 
Een workshop voor professionals. Ontdek de kracht en beperkingen van een projectmatige aanpak en een agile benadering. En wat dat te maken heeft met de context van de organisatie en de aard van de beoogde verandering. Maak een bewuste keuze voor een krachtige aanpak van je eigen uitdagingen.

Project Startup / Programma Startup

 
Helpt je om met de medewerkers en belanghebbenden van je project/programma tot een goede start te komen. Voor een helder doel en resultaat en duidelijke rollen.

PRINCE2® / MSP®

 
De populaire ‘best practice’ methodieken voor project- / programmamanagement. Met behulp van online training behaal je het gewenste certificaat. Daarna doe je een workshop over toepassing in je eigen organisatie.