Publieke
dienstverlening

De samenleving kijkt met een vergrootglas naar je prestaties. Veranderende regelgeving vraagt voortdurend om aanpassing. Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe verwachtingen en de noodzaak om je dienstverlening te verbeteren. Samenwerking met ketenpartners is daarbij steeds vaker noodzakelijk.

 

Je balanceert tussen je passie voor de publieke zaak en strakke financiële en wettelijke kaders. Tussen het verlangen van sponsoren naar voorspelbaarheid en prestatieverantwoording en de behoefte van professionals aan ruimte en vertrouwen. Daarvoor moet je nieuwe wegen verkennen, fouten durven maken, leren en verbeteren. Hoe neem je alle belanghebbenden mee in het bereiken van je doelen?

Programmamanagement bij de overheid draait om een complex geheel van doelen, belangen en stakeholders. De gespreksleiding van Michiel zorgde voor heldere gesprekken, waarin de gemeenschappelijke baten tastbaarder werden en de samenwerking aanzienlijk verbeterde. Er is een opener gesprek mogelijk nu posities en verwachtingen over en weer beter benoemd kunnen èn mogen worden.

Anouk Baving, programmamanager, Nationaal Archief

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

WAT WIJ DOEN

 logo Kadaster

 

Voor het Kadaster begeleidden wij de verdere professionalisering van projectmatig werken, de verbetering van de besturing van veranderprogramma’s en heisessies voor managementteams.

 

Wij hielpen het Nationaal Archief met de verbetering van de samenwerking met ketenpartners in het programma Archief 2020 en begeleidden heidagen voor de directie Digitale Infrastructuur en Archief.

logo MVO Nederland

 

Wij begeleidden voor MVO Nederland (sponsor: Ministerie van I&M) de totstandkoming van ketensamenwerking om te komen tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving.

logo Brandweer

 

Wij hielpen Brandweer Flevoland samen met belanghebbenden een businesscase te ontwikkelen voor het aangaan van een strategische samenwerking.

logo Belastingdienst

 

Wij verzorgden trainingen opdrachtgeverschap en begeleidden het opstarten van stuurgroepen voor de Belastingdienst.

logo UWV

 

Voor het UWV verzorgden wij trainingen opdrachtgeverschap en begeleidden wij het opstarten van stuurgroepen, intern en in de keten.

 

Wij begeleidden de NS met het ontwikkelen van een batenmodel en het creëren van bateneigenaarschap van het programma beheerste toegang stations (toegangspoortjes).

 

Wij begeleidden GVB Amsterdam met de verdere professionalisering van projectmatig werken en het opstarten van stuurgroepen.

 

Wij begeleidden de Kinderbescherming met het opstarten van stuurgroepen en de professionalisering van businesscasemanagement.