Molen & molen
begeleidt
teams en
organisaties
in verandering

In een veranderende omgeving staan teams en organisaties steeds voor nieuwe uitdagingen. Hoe kom je tot een duidelijke koers? Hoe betrek je de belanghebbenden? Veranderen is samen leren. Samen met onze opdrachtgevers geven we hier op een inspirerende manier vorm en inhoud aan.

 

Wij richten ons met name op het hoger onderwijs en de publieke dienstverlening. Om een brede blik te behouden werken we af en toe ook graag in andere sectoren.

We ontwerpen en begeleiden

  • heisessies en teamdagen
  • innovatie- en cocreatieprocessen
  • multidisciplinaire samenwerking
  • verandertrajecten / -programma's
  • ketensamenwerking
  • professionaliseringstrajecten / teamleren
  • stuurgroep startups

Meer lezen

EERSTE PRIJS VOOR 'BESTE ARTIKEL 2017 TIJDSCHRIFT VOOR LERARENOPLEIDERS'

‘Van verplichting naar verrijking. Peer-review als katalysator van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid'

Verplicht samenwerken om aan nieuwe eisen te voldoen: willen we dat wel? Dat vroegen de vertegenwoordigers van 31 docentenopleidingen in de kunsten zich af, toen Eva als extern projectleider met hen van start ging. Door aandacht te geven aan de onderstroom, te vertrekken vanuit gemeenschappelijke waarden en door activiteiten zo in te richten dat de deelnemers zich eigenaar gaan voelen van de inhoudelijke keuzes, lukte het alle betrokkenen om het initiatief te omarmen en in cocreatie op een hoger plan te tillen. Daarmee kwamen ze tot structurele professionalisering en kwaliteits- verbetering.
Haar artikel hierover in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders werd uitgeroepen tot 'Beste artikel 2017'. Een kroon op het werk waar we trots op zijn! Het artikel laat een succesvolle integratie zien van veranderkunde en materiekennis.
 
Download het artikel
Juryrapport: Het is een verfrissend ..., helder en inspirerend geschreven artikel. Eva van der Molen ... laat zien hoe instrumenten om opleidingskwaliteit te borgen ... als input kunnen dienen voor een boeiende, collegiale dialoog over waar we met een opleiding naar toe (moeten) willen. ... Het inspirerende en innovatieve artikel zet aan tot nadenken over ... veranderprocessen ... met concrete voorbeelden en kritische noten over wat er nog beter kan.

hoger
onderwijs

Doelmatigheid en verantwoording zijn eisen die de politiek nu aan het onderwijs stelt. Tegelijk vraagt onderwijskwaliteit om de borging van vakmanschap, reflectie en dialoog. Hoe zorg je dat de mensen om wie het gaat zich op een positieve manier kunnen verbinden met gewenste ontwikkelingen? Meer lezen

publieke
dienstverlening

Werken aan publieke dienstverlening is balanceren. Tussen je passie voor de publieke zaak en strakke financiële en wettelijke kaders. Tussen toenemende eisen van de maatschappij en respect voor de belangen van je eigen medewerkers. Hoe voer je positieve veranderingen door? Meer lezen

over ons

& contact

Molen & Molen is het bedrijf van Michiel en Eva (broer en zus) van der Molen. Meer lezen

Onze opdrachtgevers

Meer opdrachtgevers