Procesbegeleiding

 

Wat is procesbegeleiding door Molen & Molen

 

We begeleiden processen op het gebied van innovatie, cocreatie, professionalisering, kwaliteitszorg of implementatie van nieuwe werkprocessen. Wij helpen stuurgroepen opstarten, samenwerking met ketenpartners te verbeteren, accreditatieprocessen betekenis te geven.

 

Onze aanpak van procesbegeleiding

 

In ons werk met teams, organisaties of ketenpartners draait het vaak om het tot stand brengen van focus, eigenaarschap en samenwerking.

 • Focus: mensen of partijen met verschillende belangen komen tot een gezamenlijke inspiratie en een gemeenschappelijk doel.
 • Eigenaarschap: betrokkenen voelen zich verantwoordelijk een individuele bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke doel.
 • Samenwerking: betrokkenen bereiken samen meer dan ieder apart.

De weg hierheen is altijd uniek. We zoeken graag naar een creatieve aanpak die past bij de opdracht.

In een samenwerkingsproces van meerdere (landelijke) partijen, die elkaar niet dagelijks tegenkomen en op verschillende bestuurlijke niveaus opereren, heeft Eva voelbaar gemaakt hoe collectief engagement en vertrouwen gekweekt kunnen worden om tot doelgericht leren en samenwerken te komen. Dit met een grote kennis van de wereld die onderwijs heet.

Saskia Valk, Toneelacademie Maastricht

 

Bij duurzaam ondernemen staat voor mij samenwerking voorop. Door de valuecase benadering van Molen & Molen wordt meervoudige waardecreatie direct tastbaar voor diverse betrokken stakeholders en biedt dit de basis voor echte duurzame vernieuwing.

Erwin Overbeek, Manager Grote Bedrijven Netwerk, MVO-Nederland

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

Voorbeelden van procesbegeleiding

Logo MVO-Nederland

 
Voor MVO Nederland (sponsor: Ministerie van I&M) begeleidden we de totstandkoming van ketensamenwerking om te komen tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Wij ontwierpen en begeleidden een serie bijeenkomsten met ketenpartners.

  
Wij gaven leiding aan de ontwikkeling en implementatie van een peer review-systeem tussen 29 docentenopleidingen verdeeld over elf hogescholen.

Logo Nationaal Archief

 
Voor het Nationaal Archief begeleidden wij onder meer de verbetering van samenwerking met ketenpartners (gemeenten, provincies, waterschappen), in het kader van het programma Archief 2020.

 
Voor ArtEZ hogeschool voor de kunsten leiden wij een meerjarig innovatietraject gericht op nieuwe manieren van professionaliseren en kennisdelen.

 
Voor het Kadaster begeleidden we teamdagen voor één van de directieteams, gericht op betere samenwerking tussen de afdelingen.

     

 
Bij de ontwikkeling van een Joint Degree tussen Fontys Hogescholen en Codarts begeleidden we een teamdag om in steviger samenwerking de Toets Nieuwe Opleiding voor te bereiden.
Wij ervaren bij procesbegeleiding dat
 
 • achter ieder standpunt een legitiem belang schuilt
 • dat het bewust worden van gemeenschappelijke waarden de basis is voor vruchtbare samenwerking
 • respect voor eigenheid de basis is voor echte ontmoeting en samenwerking
 • dat mensen zich willen verbinden met vernieuwing als ze ruimte krijgen om daar zelf betekenis aan te geven
 • we samen creatiever zijn dan individueel
 • samenwerking de basis is voor gedragen oplossingen
 • werkelijke groei plaatsvindt in ontmoeting met de ander
 • je niet een deel kunt veranderen zonder naar het geheel te kijken
 • wij als externe procesbegeleiders vertrouwen kunnen wekken door buiten de organisatiebelangen te blijven
 • werkelijke verandering een leerproces vereist, van onze opdrachtgevers en van onszelf

Meer informatie

Bruggen bouwen naar een value case (artikel van Eva van der Molen en Erwin Overbeek over innovatie en cocreatie t.b.v. samenwerking voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving)
Peer-review succes bij kunstvakdocentopleidingen (artikel van Eva van der Molen, over hoe een verplicht project door goede samenwerking een groot succes werd)