Procesbegeleiding

 

Wat is procesbegeleiding door Molen & Molen

 

We begeleiden processen op het gebied van innovatie, cocreatie, kwaliteitszorg, professionalisering, beleidsontwikkeling en implementatie van nieuwe wetgeving en werkprocessen. Wij helpen stuurgroepen opstarten, samenwerking met ketenpartners te verbeteren, accreditatieprocessen betekenis te geven.

 

Bijeenkomsten heten soms een whole-system-in-the-room sessie, soms gewoon een workshop of  heidag, soms verzinnen we een creatieve naam. Het gaat altijd over samen een doel bereiken en vaak is niemand echt de baas.

 

Onze aanpak van procesbegeleiding

 

In ons werk met teams, organisaties en ketenpartners draait het vaak om het tot stand brengen van focus, eigenaarschap en samenwerking.

  • Focus: mensen of partijen met verschillende belangen komen tot een gezamenlijke inspiratie en een gemeenschappelijk doel.
  • Eigenaarschap: betrokkenen voelen zich verantwoordelijk een individuele bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke doel.
  • Samenwerking: betrokkenen bereiken samen meer dan ieder apart.

We zoeken graag naar een creatieve aanpak die past bij de opdracht. We maken hierbij gebruik van erkende werkwijzen zoals world café, open space, future search, systemisch werken en deep democracy. En van alles wat we verder geleerd hebben.

In een samenwerkingsproces van meerdere (landelijke) partijen, die elkaar niet dagelijks tegenkomen en op verschillende bestuurlijke niveaus opereren, heeft Eva voelbaar gemaakt hoe collectief engagement en vertrouwen gekweekt kunnen worden om tot doelgericht leren en samenwerken te komen. Dit met een grote kennis van de wereld die onderwijs heet.

Saskia Valk, Toneelacademie Maastricht

 

Bij duurzaam ondernemen staat voor mij samenwerking voorop. Door de valuecase benadering van Molen & Molen wordt meervoudige waardecreatie direct tastbaar voor diverse betrokken stakeholders en biedt dit de basis voor echte duurzame vernieuwing.

Erwin Overbeek, Manager Grote Bedrijven Netwerk, MVO-Nederland

 

Er zat spanning in de groep, met twee organisaties en één voorzitter. De sessie heeft veel rust en duidelijkheid gegeven. Er is nu helderheid in rollen en we durven elkaar aan te spreken. Zorgen die eerst buiten de stuurgroep gedeeld werden, worden nu in de stuurgroep gedeeld. Als ik terugkijk heeft het ons echt verder geholpen.

Martin van der Lugt, Directeur Uitvoering Gegevensdiensten UWV

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

Voorbeelden van procesbegeleiding

Logo MVO-Nederland

 
Voor MVO Nederland (sponsor: Ministerie van I&M) begeleidden we de totstandkoming van ketensamenwerking om te komen tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Wij ontwierpen en begeleidden een serie bijeenkomsten met ketenpartners.

  
Wij gaven leiding aan de ontwikkeling en implementatie van een peer review-systeem tussen 29 docentenopleidingen verdeeld over elf hogescholen.

Logo Nationaal Archief

 
Voor het Nationaal Archief begeleidden wij onder meer de verbetering van samenwerking met ketenpartners (gemeenten, provincies, waterschappen), in het kader van het programma Archief 2020.

 
Voor ArtEZ hogeschool voor de kunsten leiden wij een meerjarig innovatietraject gericht op nieuwe manieren van professionaliseren en kennisdelen.

 
Voor het Kadaster begeleidden we teamdagen voor één van de directieteams, gericht op betere samenwerking tussen de afdelingen.

     

 
Bij de ontwikkeling van een Joint Degree tussen Fontys Hogescholen en Codarts begeleidden we een teamdag om in steviger samenwerking de Toets Nieuwe Opleiding voor te bereiden.

Meer informatie

Bruggen bouwen naar een value case (artikel van Eva van der Molen en Erwin Overbeek over innovatie en cocreatie t.b.v. samenwerking voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving)
Peer-review succes bij kunstvakdocentopleidingen (artikel van Eva van der Molen, over hoe een verplicht project door goede samenwerking een groot succes werd)