Procesbegeleiding

 

Wat is procesbegeleiding door Molen & Molen

 

We begeleiden processen op het gebied van innovatie, cocreatie, kwaliteitszorg, professionalisering en beleidsontwikkeling.

 

In ons werk met teams, organisaties en ketenpartners draait het vaak om het tot stand brengen van focus, eigenaarschap en samenwerking.

  • Focus: mensen of partijen met verschillende belangen komen tot een gezamenlijke inspiratie en een gemeenschappelijk doel.
  • Eigenaarschap: betrokkenen voelen zich verantwoordelijk een individuele bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke doel.
  • Samenwerking: betrokkenen bereiken samen meer dan ieder apart.

We zoeken graag naar een creatieve aanpak die past bij de opdracht. We maken hierbij gebruik van erkende werkwijzen zoals world café, open space, future search, systemisch werken en deep democracy. En van alles wat we geleerd hebben over onderwijs.

In een samenwerkingsproces van meerdere (landelijke) partijen, die elkaar niet dagelijks tegenkomen en op verschillende bestuurlijke niveaus opereren, heeft Eva voelbaar gemaakt hoe collectief engagement en vertrouwen gekweekt kunnen worden om tot doelgericht leren en samenwerken te komen. Dit met een grote kennis van de wereld die onderwijs heet.

Saskia Valk, Toneelacademie Maastricht

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

Voorbeelden van procesbegeleiding

Voor het ROC van Amsterdam - Flevoland hebben we een pilot peer review uitgevoerd en kwaliteitstafels begeleid.

 

  
Wij gaven leiding aan de ontwikkeling en implementatie van een peer review-systeem tussen 29 docentenopleidingen verdeeld over elf hogescholen.

 
Voor ArtEZ hogeschool voor de kunsten leidden wij een meerjarig innovatietraject gericht op nieuwe manieren van professionaliseren en kennisdelen.

     

 
Bij de ontwikkeling van een Joint Degree tussen Fontys Hogescholen en Codarts begeleidden we een teamdag om in heldere samenwerking de Toets Nieuwe Opleiding voor te bereiden.

Meer informatie

Peer-review succes bij kunstvakdocentopleidingen (artikel van Eva van der Molen, over hoe een verplicht project door goede samenwerking een groot succes werd)