Reviews van opdrachtgevers

Landelijk Netwerk Kunstvakdocentenopleidingen: projectleiding peer review implementatie en actualisering kennisbasis bij 11 hogescholen (Ans Buys, voorzitter Raad voor de Kwaliteitsborging peerreviews lerarenopleidingen - Vereniging Hogescholen)

Door haar authentieke aansturing slaagt Eva erin het vertrouwen te winnen van professionals en hen in een sfeer van rust en ruimte samen grote stappen te laten zetten in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam: leiden van een workshop businesscaseontwikkeling (Sharon Klinkenberg, voorzitter Focusgroep Digitaal Toetsen UvA)

Met name door de businesscase workshop is het de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam gelukt om met een ongekende snelheid alle bestuurlijke hobbels te nemen voor het realiseren van een gezamenlijke digitale toetszaal. Door in een vroeg stadium alle partijen tot elkaar te brengen hebben we een enorme winst behaald.

Landelijk Netwerk Kunstvakdocentenopleidingen: projectleiding peer review implementatie en actualisering kennisbasis bij 11 hogescholen (Saskia Valk, lid stuurgroep, Toneelacademie Maastricht)

In een samenwerkingsproces van meerdere (landelijke) partijen, die elkaar niet dagelijks tegenkomen en op verschillende bestuurlijke niveaus opereren, heeft Eva voelbaar gemaakt hoe collectief engagement en vertrouwen gekweekt kunnen worden om tot doelgericht leren en samenwerken te komen. Dit met een grote kennis van de wereld die onderwijs heet.

MVO Nederland: faciliteren van stakeholderdialogen gericht op samenwerking, open innovatie en valuecase-ontwikkeling (Erwin Overbeek, Manager Grote Bedrijven Netwerk)

Bij duurzaam ondernemen staat voor mij samenwerking voorop. Door de valuecase benadering van Molen & Molen wordt meervoudige waardecreatie direct tastbaar voor diverse betrokken stakeholders en biedt dit de basis voor echte duurzame vernieuwing.