Publicaties en downloads

Previewservice

Met onze previewservice ben je altijd als eerste op de hoogte van nieuwe publicaties (boeken, artikelen, checklists) en openbare evenementen (lezingen) van Molen & Molen.

 

Meest gedownload

Checklist Businesscase

Checklist Stakeholderdialoog

Van verplichting naar verrijking (over hoe een verplichte verandering tot enthousiaste samenwerking leidde)

Businesscase of luchtkasteel (over batenmanagement voor controllers)

Zet het op een bierviltje. Verandering vraagt om eenvoud

Michiel van der Molen (2020)

‘We maken projecten en initiatieven vaak onnodig ingewikkeld. Daarbij vergeten we één ding: wat niet eenvoudig is, wordt niet begrepen. En wat niet begrepen wordt, wordt niet gedaan. Dus als je iets gedaan wilt krijgen, maak het dan eenvoudig!’

Dit boek gaat over vijf wegen naar eenvoud. Vijf manieren om bij een project samen tot de essentie te komen. Hoe? Door te zorgen dat het op een bierviltje past! Samen de eenvoud terugvinden werkt verbindend en motiverend. Je begrijpt het echt, en je voelt je verantwoordelijk om je unieke bijdrage te leveren.
 
Download de inleiding en samenvatting van het boek.
 
Dit boek is ook te downloaden als audioboek.
 
Bij dit boek hoort een aparte website met voorbeelden en ondersteuning.

Meer leren, minder controleren. Werken aan kwaliteit in learning communities

Artikel van Eva van der Molen in Kunstzone, maart 2019

Op verzoek van Kunstzone, het blad voor kunst en cultuur in het onderwijs, schreef Eva van der Molen een prikkelend artikel over haar ervaringen met learning communities. Niet alleen als middel voor professionalisering, maar ook voor kwaliteitsverbetering en verantwoording.

PROJECTMANAGEMENT VOOR OPDRACHTGEVERS. VAN KLASSIEK TOT AGILE

Michiel van der Molen (6e druk, 2019)

Het Nederlandse standaardwerk over opdrachtgeverschap van projecten (meer dan 15.000 exemplaren verkocht). Veel grote organisaties bevinden zich in een overgang van een 'klassieke' naar een 'agile' aanpak van projecten, met ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop managers bij projecten betrokken zijn. Deze zesde druk biedt managers hierbij ruime ondersteuning.
Het boek is helder, door een compacte schrijfstijl en expliciete uiteenzetting van de context. Voor een opdrachtgever bevat het duidelijke richtinggevende principes, een weelde aan praktijktips en een goede uiteenzetting van de gevolgen van de beweging naar meer agile. Voor elke opdrachtgever een aanrader. (Projectie)

Levert op een zeer toegankelijke wijze uiterst bruikbare informatie voor iedere manager die geconfronteerd wordt met het besturen van projecten. Een aanrader dus. (Manager & Literatuur)

Gaat in op 'uit het leven gegrepen' vragen waarmee opdrachtgevers worstelen. Helder en beknopt geschreven, zoals opdrachtgevers dat graag zien. (Projectie)

Een overzichtelijk en vooral leesbaar boek ... een goed voorbereide opdrachtgever is onontbeerlijk voor het succes van het project. Dit boek is daar een uitstekend middel voor. (Projectmanager)

... sterk praktijkgerichte inslag ... nuttige tips ... helder geschreven ... auteur laat zien over een grote praktijkervaring te beschikken. (bol.com)

Zou je als project-manager eigenlijk bij elke project-kickoff aan de stuurgroepleden cadeau moeten doen ... de 'investering' heb je waarschijnlijk na het eerste stuurgroepoverleg al terugverdiend. (bol.com)
Gratis download eerste gedeelte

Projectmanagement in de zorg

Over agile werken in "verdraaide organisaties"

29 mei 2018 hield Michiel van der Molen een key-note op het congres "Projectmanagement in de zorg". Na afloop werd hij geïnterviewd voor het tijdschrift Projectie. Over de noodzaak professionals meer vertrouwen te geven in het spanningsveld tussen zorgverzekeraars, directies en cliënten. En waarom dat juist in de zorg zo'n grote uitdaging is.

VAN VERPLICHTING NAAR VERRIJKING

Peer-review als katalysator van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid - artikel van Eva van der Molen in Tijdschrift voor Lerarenopleiders (september 2017)

Dertig docentenopleidingen moesten verplicht deelnemen aan een professionaliseringstraject. Dat kon niet goed gaan. Of toch wel? Na aanvankelijke scepsis werden docenten en opleidingshoofden enthousiast en zetten zij samen stappen naar werkelijke kwaliteitsverbetering. Hoe is dit aangepakt?

 

Haar artikel hierover in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders werd uitgeroepen tot 'Beste artikel 2017'. Een kroon op het werk waar we trots op zijn! Het artikel laat een succesvolle integratie zien van veranderkunde en materiekennis.
 
Juryrapport: Het is een verfrissend ..., helder en inspirerend geschreven artikel. Eva van der Molen ... laat zien hoe instrumenten om opleidingskwaliteit te borgen ... als input kunnen dienen voor een boeiende, collegiale dialoog over waar we met een opleiding naar toe (moeten) willen. ... Het inspirerende en innovatieve artikel zet aan tot nadenken over ... veranderprocessen ... met concrete voorbeelden en kritische noten over wat er nog beter kan.

WAAROM DOEN WE DIT EIGENLIJK? DE BUSINESSCASE ALS BASIS VOOR PROJECTSUCCES

Michiel van der Molen (3e druk, 2018)

Nog niet eerder is zo een helder en inspirerend boek over dit onderwerp geschreven. Een standaardwerk dat in iedere managementboekenkast thuishoort (projectleider-worden.nl)

 

Een aantrekkelijk boek omdat het de materie op een veelzijdige en verantwoorde wijze presenteert. (bol.com)

 

Ik kan dit boek van harte aanbevelen aan opdrachtgevers en stuurgroepleden zodat ook zij zien dat het maken en gebruiken van een goede businesscase (inclusief oneliner) een enorm krachtig instrument is om projecten met succes te kunnen sturen en laten uitvoeren. (managementboek.nl)

 

Alles wat je maar wilt weten over de businesscase staat beschreven in dit boek. Ondanks zijn beperkte omvang is het zeer compleet en hét boek dat je moet aanschaffen als je meer wilt weten over de kritische succesfactoren van een businesscase. De kennis en ervaring van de auteur druipen er vanaf en dat zie je terug in de voorbeelden. (Inkopers-cafe.nl)
Gratis download eerste hoofdstukken

BATENMANAGEMENT DRAAIT OM MENSEN. HOE JE VERANDERINITIATIEVEN NAAR DUURZAAM SUCCES STUURT

Michiel van der Molen (2013)

Veranderen is voor Van der Molen vooral een proces waarin je met elkaar op zoek gaat naar betekenis en daarbij kan batenmanagement uitstekende diensten bewijzen. Een meer dan nuttig boek dat, met name door de gekozen opzet, de status van 'how to' zeker waarmaakt. (managementboek.nl)

 

Vlot geschreven en een verfrissende opmaak ... het aanschaffen meer dan waard. ... Ben je betrokken bij een transformatie of andersoortig programma, of sta je op het punt om batenmanagement in je organisatie in te voeren, dan is dit boek een must. (managementboek.nl)
 
 Wat ik sterk vind in het boek is de nadruk op eigenaarschap als essentiële randvoorwaarde om baten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. ... De praktische tips, de voorbeelden en de heldere (voetbal)metaforen maken dit tot een toegankelijk werk dat zich leent voor directe toepassing voor een ieder die projecten of veranderingen leidt. (managementboek.nl)
Gratis download eerste twee hoofdstukken

WERKSET BATENMODELLERING

Als je met stakeholders bijeen bent om inzicht te krijgen in het waardecreatieproces en ieders individuele bijdrage daaraan (bateneigenaarschap), faciliteer het dan goed. Deze werkset helpt je om helderheid en overzicht te creëren.

SUCCESSFUL PROJECT SPONSORSHIP: A TIME-SAVER FOR THE BUSY EXECUTIVE

Michiel van der Molen (2015)

Dit is een bewerking voor de internationale markt van 'Projectmanagement voor opdrachtgevers'. In organisaties met een deels Engelstalige doelgroep kan het naast 'Projectmanagement voor opdrachtgevers' gebruikt worden.
GetAbstract recommends this semitechnical, highly detailed, comprehensive and professional primer as an excellent resource for anyone involved in project planning, management or sponsorship. Rating: Applicability 9, Innovation 8, Style 7. (getabstract.com)

Very helpful and inspiring. The book helps me focus on what is really relevant, leaving the rest to the project manager. I wish I had read it ten years ago. (amazon.com)

A refreshing approach! ... Consistently focusing on achieving the business goals of projects without ever getting lost in the details of project management. The numerous quotes from project sponsors were recognizable and fun to read. An inspiring and useful book. (amazon.com)

A great book, easy to read and really practical ... If you are looking for a practical book on project sponsorship this is a must have. (amazon.com)

The author takes four key principles towards successful project sponsorship and uses them as effective tent pegs, building around them a range of practical, actionable examples and suggested good practice instead of purely dry, theoretical models, rules and strategies. This is a book for doing and getting things done. ... an engaging read. It was not patronising but supportive; thought provoking and positively reactive ... a little goldmine. (autamme.com)
Gratis download hoofdstuk 1
 
Dit boek is ook te bestellen als audioboek.

BRUGGEN BOUWEN NAAR EEN VALUE CASE

Artikel van Eva van der Molen m.m.v. Erwin van Overbeek (maart 2014)

Open innovatie en co-creatie kunnen MVO-processen versnellen. In 2013/2014 bracht MVO Nederland bedrijven uit de bouw, installatietechniek, energie en financiële sector bij elkaar om te werken aan een duurzame gebouwde omgeving. Molen & Molen begeleidde het samenwerkingsproces. Dit artikel beschrijft de gevolgde aanpak en trekt conclusies.

CHECKLIST STAKEHOLDERDIALOOG

Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen. (Afrikaans gezegde)

Waar moet je aan denken als je samen met verschillende partijen tot een gedragen resultaat wilt komen? Een praktisch hulpmiddel bij het inrichten van een stakeholderdialoog.

BESTURING ICT-PROJECTEN: KABINET KIEST NIET

Artikel van Michiel van der Molen in Computable over ICT-projecten van de overheid (februari 2015)

In oktober 2014 verscheen het rapport van het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. De reactie van het kabinet hierop vermijdt een werkelijke keuze.

CHECKLIST BUSINESSCASE

Voor opdrachtgevers van programma's en projecten

Wat is de inhoud van een businesscase? Uit welke onderdelen bestaat een businesscase? Uiteindelijk gaat het niet om het document maar om wat erachter zit. Hoe toets je of een businesscase goed onderbouwd is en of de juiste betrokkenen er achter staan?
Ook Engelstalig beschikbaar.

CHECKLIST BUSINESSCASE-ONTWIKKELING

Het ontwikkelen van een businesscase is het ontwikkelen van draagvlak voor een investeringsbeslissing

Hoe pak je dat aan, een businesscase maken? Met deze checklist weet je zeker dat je geen stappen overslaat. Dit is een gratis bijlage bij het boek 'Waarom doen we dit eigenlijk? De businesscase als basis voor projectsucces (3e druk)'.
Ook Engelstalig beschikbaar.

CHECKLIST PROJECTPLAN

Voor opdrachtgevers van projecten

Hoe weet je of een projectplan een goede basis biedt om je project te besturen en over wijzigingen te beslissen? Deze checklist helpt je de juiste vragen te stellen.

BLINDE VLEKKEN IN RAPPORT ELIAS

Artikel van Michiel van der Molen in Computable over ICT-projecten van de overheid (februari 2015)

In oktober 2014 verscheen het rapport van het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. De commissie heeft belangrijke zaken over het hoofd gezien.

DON'T BLAME THE PROJECT SPONSOR! HOW TO ADVANCE PROJECT SPONSORSHIP IN ORGANIZATIONS

Artikel van Michiel van der Molen gepubliceerd op projectmanagement.com (april 2016)

Waarom is het zo'n uitdaging om het opdrachtgeverschap van projecten in een organisatie op een hoger plan te brengen? Waarom is er meestal meer nodig dan een training voor opdrachtgevers? En wat zijn de elementen van een succesvolle aanpak? Dit artikel (Engelstalig) is gebaseerd op hoofdstuk 12 en 13 van het boek Successful Project Sponsorship, A Time-Saver for the Busy Executive.

BUSINESSCASE OF LUCHTKASTEEL? Controller moet beoogde baten van investering kunnen toetsen

Artikel van Michiel van der Molen in CM:, juni 2015

Er wordt veel geschreven over veranderingen in de controlpraktijk: de nieuwe controller is businesspartner en adviseur bij belangrijke (investerings)beslissingen. Dat vereist niet alleen nieuwe sociale vaardigheden, maar ook een bredere vakkennis. Want hoe toets je nu bijvoorbeeld of de beoogde baten van een investering geen luchtkasteel zijn?

WAT LEVEREN VERBETERPROGRAMMA’S OP?

Een artikel over batenmanagement voor kwaliteits- en MVO-managers in het tijdschrift Kwaliteit in Bedrijf (Michiel van der Molen, april 2016)

Organisaties investeren veel in projecten en verbeterprogramma’s. Maar wat leveren ze eigenlijk op? Hoe geef je richting aan de veranderingen zonder dat je alle beslissingen aan de top moet nemen?

INFOGRAPHIC BATENMANAGEMENT

Niets is zo sprekend en niets blijft zo goed hangen als een visuele weergave. Daarom hebben Fortes Solutions en Molen & Molen een infographic over batenmanagement gemaakt. Een prima aanleiding tot gesprek!

FAQ BATENMANAGEMENT

De meest gestelde vragen over batenmanagement. Met de antwoorden uiteraard.

PRINCE2 IN DE PRAKTIJK: 7 VALKUILEN, 100 TIPS

Michiel van der Molen (2009)


... helder geschreven ... ondersteund met heel leuke cartoons. Een must have voor elke projectmanager, opdrachtgever en wie dan ook geïnteresseerd is in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een projectmanagementmethode als PRINCE2. (bol.com)

 

Goed opdrachtgeverschap is hefboom voor projectsucces

Artikel in Tijdschrift IT-Management van Michiel van der Molen (2008)

More strategic project control for less effort

Strategic direction using five 'best practice' principles. Artikel in Project Manager Today van Michiel van der Molen, Engelstalig (2007)

Blijf op de hoogte!

Wie weet welke publicatie hier morgen wordt toegevoegd? Meld je aan voor onze Previewservice en we brengen je als eerste op de hoogte van nieuwe publicaties en evenementen van Molen & Molen.