Publicaties en downloads

VAN VERPLICHTING NAAR VERRIJKING

Peer-review als katalysator van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid - artikel van Eva van der Molen in Tijdschrift voor Lerarenopleiders (september 2017)

Dertig docentenopleidingen moesten verplicht deelnemen aan een professionaliseringstraject. Dat kon niet goed gaan. Of toch wel? Na aanvankelijke scepsis werden docenten en opleidingshoofden enthousiast en zetten zij samen stappen naar werkelijke kwaliteitsverbetering. Hoe is dit aangepakt?

 

Haar artikel hierover in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders werd uitgeroepen tot 'Beste artikel 2017'. Een kroon op het werk waar we trots op zijn! Het artikel laat een succesvolle integratie zien van veranderkunde en materiekennis.
 
Juryrapport: Het is een verfrissend ..., helder en inspirerend geschreven artikel. Eva van der Molen ... laat zien hoe instrumenten om opleidingskwaliteit te borgen ... als input kunnen dienen voor een boeiende, collegiale dialoog over waar we met een opleiding naar toe (moeten) willen. ... Het inspirerende en innovatieve artikel zet aan tot nadenken over ... veranderprocessen ... met concrete voorbeelden en kritische noten over wat er nog beter kan.

Meer leren, minder controleren. Werken aan kwaliteit in learning communities

Artikel van Eva van der Molen in Kunstzone, maart 2019

Op verzoek van Kunstzone, het blad voor kunst en cultuur in het onderwijs, schreef Eva van der Molen een prikkelend artikel over haar ervaringen met learning communities. Niet alleen als middel voor professionalisering, maar ook voor kwaliteitsverbetering en verantwoording.

BRUGGEN BOUWEN NAAR EEN VALUE CASE

Artikel van Eva van der Molen m.m.v. Erwin van Overbeek (maart 2014)

Open innovatie en co-creatie kunnen MVO-processen versnellen. In 2013/2014 bracht MVO Nederland bedrijven uit de bouw, installatietechniek, energie en financiële sector bij elkaar om te werken aan een duurzame gebouwde omgeving. Molen & Molen begeleidde het samenwerkingsproces. Dit artikel beschrijft de gevolgde aanpak en trekt conclusies.

CHECKLIST STAKEHOLDERDIALOOG

Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen. (Afrikaans gezegde)

Waar moet je aan denken als je samen met verschillende partijen tot een gedragen resultaat wilt komen? Een praktisch hulpmiddel bij het inrichten van een stakeholderdialoog.

Zet het op een bierviltje. Verandering vraagt om eenvoud

Michiel van der Molen (2020)

‘We maken projecten en initiatieven vaak onnodig ingewikkeld. Daarbij vergeten we één ding: wat niet eenvoudig is, wordt niet begrepen. En wat niet begrepen wordt, wordt niet gedaan. Dus als je iets gedaan wilt krijgen, maak het dan eenvoudig!’

Dit boek gaat over vijf wegen naar eenvoud. Vijf manieren om bij een project samen tot de essentie te komen. Hoe? Door te zorgen dat het op een bierviltje past! Samen de eenvoud terugvinden werkt verbindend en motiverend. Je begrijpt het echt, en je voelt je verantwoordelijk om je unieke bijdrage te leveren.
 
Download de inleiding en samenvatting van het boek.
 
Dit boek is ook te downloaden als audioboek.
 
Bij dit boek hoort een aparte website met voorbeelden en ondersteuning.

CHECKLIST PROJECTPLAN

Voor opdrachtgevers van projecten

Hoe weet je of een projectplan een goede basis biedt om je project te besturen en over wijzigingen te beslissen? Deze checklist helpt je de juiste vragen te stellen.